46મું ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ – 2011 | ઝાલર ટાણે સહુને આવકાર | 24 ડિસેમ્બર, 2011


પરમદિવસથી અહિં રૂપાયતનમાં 46માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની શરૂઆત થઇ ગઇ. હું ગઇ કાલે સાંજે રૂપાયતન આવ્યો. રૂપાયતને બહુ જ સરસ રીતે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું આયોજન કર્યું છે. ગઇ કાલે તો સવારના જ્યારે સામૈયું થયું, ત્યારે તો બાપુએ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. “સૌરાષ્ટ્ર કરે ગુજરાતનું સામૈયુ” ગીત જ્યારે ગાર્ગીબહેને ગાયું ત્યારે બાપુ પોતાને રોકી ન શક્યા અને સ્ટેજ પર જઇ રાસ – ગરબો લીધો. સૌએ પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો.

આજ સવારના ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં ફોટા જુઓ.

This slideshow requires JavaScript.

આપનો પ્રતિભાવ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: