રૂપાયતન હવે ફેસબૂક પર પણ…


રૂપાયતનને હવે આપ ફેસબૂક પર પણ જોઇ શકો છો. ફેસબૂક પર અમારૂ પેજ આપ http://www.facebook.com/Rupayatan પર જોઇ શકો છો. અહીં જે પોસ્ટ મુકાઇ છે તુરત જ ફેસબૂક પર મારા એકાઉન્ટની પ્રોફાઇલમાં આવી જાય છે, પરંતુ હવે અહીંની પોસ્ટો પેજ http://www.facebook.com/Rupayatan પર કઇ રીતે અપડેટ થઇ શકે એ ખ્યાલ નથી આવતો ?

Advertisements

આપનો પ્રતિભાવ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: