મારા ફોટોગ્રાફીનાં પ્રયત્નો


ફોટોગ્રાફીની એક અલગ દુનીયા હોય છે. મને ફોટોગ્રાફીનો ખુબજ શોખ છે. જ્યારે પણ મારી પાસે કેમેરો આવે છે, ત્યારે હું આ મારો શોખ પુરો કરૂ છુ. જોકે મને ફોટોગ્રાફીનું કોઇ પણ ટેક્નીકલ પાસુ ખબર નથી, કોઇ અનુભવ પણ નથી. છતાં પણ શોખ ઘણો છે ! અને એમાય Wildlife Photography નો તો અંત્યત શોખ છે. આજનાં ફોટોગ્રાફી માટેનાં મારા પ્રયત્નોઃ

Advertisements

આપનો પ્રતિભાવ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: