26/11 મુંબઈ હુમલાનું બીજ ું વર્ષ – કસાબનું શું ?


આજે મુંબઈ હુમલાના બે વર્ષ થઇ ગયા છે. 26 નવેમ્બર, 2008ના રોજ બનેલ આ દુખદ ઘટનાને આજે બે વર્ષ પૂર્ણ થયા. પ્રધાનમંત્રીએ મુંબઈ હુમલામાં સહીદ થયેલ વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
પણ આ કસાબનું શું ? બહુજ ઝડપથી મિસ્ટર કસાબને ફાસીની સજા તો આપી દીધી, પણ હવે એનું અમલીકરણ ક્યારે થશે ?
એક સમાચારપત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ જીલ્લું યાદવને હજુ અફસોસ છે કે તે કસાબને મારી ના શક્યા !
તો એક તરફ મુંબઈ હુમલાના એક સાક્ષી કૈનનનું એવું કહેવું છે કે કસાબને ફાસી આપી ને કશો ફાયદો નથી ! એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈ એ !
હવે સરકાર શું કરે છે એ જોવાનું રહ્યું !!

Advertisements

આપનો પ્રતિભાવ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: