રૂપાયતન બાલભવન આયોજીત રાષ્ટ્રીય બાલશ્રી સન્માન-૨૦૧૦ સ્પર્ધાત્મક બાળકો માટે સોનેરી તક…


રૂપાયતન બાલભવન આયોજીત રાષ્ટ્રીય બાલશ્રી સન્માન-૨૦૧૦ સ્પર્ધાત્મક બાળકો માટે સોનેરી તક…

રાષ્ટ્રીય બાલભવન-દિલ્હી કે જે ભારત સરકારના માનવ સંશાધન વિકાસ મંત્રાલય હેઠળ સ્વાયત સંસ્થા તરીકે કાર્યરત છે. જેના નેજા હેઠળ સમગ્ર દેશમાં ૧૦૦ થી વધારે બાલભવનો કામ કરી રહ્યા છે. તે પૈકી રૂપાયતન બાલભવનને પણ આ રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સાથે સંલગ્નતા પ્રાપ્ત કરેલ છે.

રાષ્ટ્રીય બાલભવનની રાષ્ટ્રીય બાલશ્રી સન્માન યોજન અંર્તગત રૂપાયતન બાલભવન, જૂનાગઢ દ્વારા બાલશ્રી સન્માન માટે ૯ થી ૧૬ વર્ષની આયુ ધરાવતા બાળકો માટે એક સ્થાનિક પ્રતિભા શોધ કેમ્પનું આયોજન તારીખ ૧૪-૮-૨૦૧૦ તથા ૧૫-૮-૨૦૧૦ના રોજ રૂપાયતન પરિસર ખાતે કરવામાં આવેલ છે.

જૂનાગઢ વિસ્તારના પ્રતિભા ધરાવતાં બાળકોને આ પસંદગી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે રૂપાયતન ભાલભવનન માનદ્ નિયામક શ્રી હેમંત નાણાવટીનો નમ્ર અનુરોધ છે. આ માટે અરજી પત્રકો રૂપાયતન બાલભવન, ભવનાથ, જૂનાગઢ ખાતેથી મળશે જે તા. ૧૦-૮-૨૦૧૦ સુધીમાં ભરીને પહોંચતા કરવાના રહેશે.

આ યોજનામાં રસ ધરાવતાં બાળકોના વાલીઓને રૂપાયતન બાલભવનનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે આપ ફોન (૦૨૮૫) ૨૬૨૭૫૭૩ નો સંપર્ક કરી શકો છો.

Advertisements

આપનો પ્રતિભાવ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: